100E180 , 4
35-10 , 1
35518 , 1
35c11 , 7
35c13 , 1
Daily , 5
Në fillim