125cc , 5
150 , 1
150 cc , 1
50cc , 1
600cc , 1
CB500F , 2
CBR 1000F , 2
FMX650 , 1
Në fillim