100cc , 1
50cc , 1
DT 125 R , 1
Maxster , 1
Raptor , 1
Në fillim