500 EUR
1 700 EUR
500 EUR
1 400 EUR
 
2 600 EUR
Në fillim