0405 , 1
1023 , 2
11 17 , 1
508B , 1
Sprinter , 4
Vito , 1
Në fillim