0405 , 1
1023 , 2
11 17 , 1
1120 , 1
3235 , 1
Sprinter , 3
Vito , 1
Në fillim