450 , 1
540 , 4
550 , 3
600 , 1
640 , 7
680DT , 1
780 , 2
Italian , 1
Store , 1
Universal , 1
Në fillim