450 , 1
540 , 3
550 , 2
600 , 1
640 , 6
780 , 2
Italian , 1
Store , 1
Universal , 1
Në fillim