125cc , 2
150 cc , 1
50cc , 1
CB500F , 1
Në fillim