205 , 2
206 , 4
207 , 1
305 , 2
307 , 5
405 , 1
Expert , 4
Partner , 3
Në fillim