110-16 , 1
30-8 , 1
35-10 , 7
35c13 , 2
35S12 , 4
Daily , 2
Në fillim