110-16 , 1
30-8 , 1
35-10 , 6
35c13 , 1
35S12 , 3
Daily , 2
Në fillim