1217 , 1
1223 , 1
1630 , 1
18-43 , 1
8 14 , 2
813 , 2
Sprinter , 2
Në fillim