1 900 EUR
 
2 700 EUR
2 000 EUR
1 700 EUR
2 500 EUR
Në fillim