35-10 , 2
35518 , 1
35c13 , 1
35s11 , 1
35S12 , 2
35S14HPT , 1
4910 , 2
Daily , 1
Në fillim