Sony , 2
Samsung , 9
LG , 2
Toshiba , 1
Grundig , 6
Në fillim