442 , 3
50080 , 1
543 , 5
WA , 1
WA 583 , 3
Në fillim