100E180 , 2
110-16 , 1
114 , 1
130 E 028 , 1
30-8 , 2
35-10 , 18
35c13 , 10
35s11 , 1
35S12 , 2
420 , 1
Daily , 8
Eurocargo , 1
Stralis , 1
Në fillim