0303 , 3
112 , 1
207 , 1
208 , 1
215 , 2
307 , 1
407 , 2
550 , 2
814 , 4
MB , 3
Sprinter , 3
Vito , 6
Në fillim