0303 , 3
112 , 1
207 , 1
208 , 1
215 , 2
407 , 1
550 , 1
814 , 4
MB , 2
Sprinter , 3
Vito , 7
Në fillim