0303 , 2
112 , 1
207 , 1
208 , 1
550 , 1
814 , 3
MB , 2
Sprinter , 2
Tam , 1
Vito , 5
Në fillim