650cc , 3
ER-6N , 1
GPZ 750 , 3
KMX 125 , 1
Z750 , 4
Në fillim