26 , 1
ACID , 11
AIM , 6
AMS 130 , 1
Attention , 2
Në fillim