442 , 1
543 , 4
AEG , 1
WA , 2
WA 583 , 2
Në fillim