1023 , 1
1223 , 1
13-20 , 1
26-28 , 1
611 , 1
809 , 1
813 , 1
8-17 , 1
914 , 3
Atego , 1
Sprinter , 9
Vito , 1
Në fillim