35-10 , 5
35c11 , 1
35C14 , 1
35s11 , 1
35S12 , 1
4910 , 1
80-13 , 1
Cursor , 3
Daily , 2
Në fillim