1000 , 3
450 , 1
509 , 1
550 , 10
Italian , 1
Store , 1
Në fillim