1000 , 3
450 , 2
509 , 1
550 , 11
55-66 , 1
Italian , 1
Store , 1
Në fillim