B50 , 3
G710 , 1
Hp , 1
T400 , 1
T440p , 2
T520 , 1
T60 , 2
Thinkpad , 7
Në fillim