Mini , 5
N210 , 1
Netbook , 3
R719 , 1
RV515 , 1
Në fillim