125 cc , 3
49cc , 11
50cc , 4
Ruckus , 1
Në fillim