125cc , 4
150cc , 3
49cc , 1
50cc , 1
Cube , 2
Në fillim