KDX 125 , 1
KLE500 , 1
KX 250F , 3
KXF 450 , 1
Në fillim