Ciak 100 , 1
CIAK 125 , 1
F12 , 1
F15 , 1
Madison , 3
Në fillim