450 CBS , 1
50cc , 1
80 cc , 1
900cc , 1
Në fillim