442 , 3
50080 , 5
543 , 2
Fust , 1
WA , 2
Në fillim