442 , 2
50080 , 4
543 , 2
Fust , 1
WA , 4
Në fillim