2.5 , 4
Aeg , 2
Burnit , 3
Elind , 8
Magnohrom , 4
Termo , 16
Në fillim