2.5 , 2
Aeg , 1
Burnit , 1
Elind , 7
Magnohrom , 4
Termo , 10
Në fillim