2.5 , 5
Aeg , 2
Burnit , 3
Elind , 7
Magnohrom , 3
Termo , 13
Në fillim