2.5 , 2
Aeg , 1
Burnit , 1
Elind , 7
Magnohrom , 3
Termo , 11
Në fillim