2.5 , 2
Aeg , 1
Burnit , 1
Elind , 8
Magnohrom , 3
Termo , 10
Në fillim