Extreme , 4
Kronos , 6
M3 , 10
Pa , 100
Prophecy , 6
Trinity , 8

Në fillim