Extreme , 5
Kronos , 7
M3 , 11
Pa , 111
Prophecy , 6
Trinity , 8
Në fillim