4400 , 1
AMD , 2
ASRock , 1
Model Tjeter , 114
Peugeot , 1
Pro A4110 , 6
Në fillim