B50 , 10
Core i5 , 1
E530 , 1
G505s , 3
G550 , 6
G570 , 1
G710 , 4
Hp , 1
L440 , 1
L520 , 2
Medion , 1
S540 , 1
T400 , 9
T410s , 14
T440p , 3
T450s , 1
T520 , 5
T60 , 11
T61 , 7
Thinkpad , 30
U450 , 2
W520 , 1
X1 carbon , 3
X200 , 1
X201 , 2
X220 , 4
X230 , 3
X240 , 6
Y700 , 2
Yoga 500 , 2

Në fillim