350 G2 , 1
Core i7 , 1
Mini , 13
Mini , 1
n150 plus , 1
N210 , 2
Netbook , 11
np 350e , 2
R530 , 2
R580 , 1
R719 , 2
RF711 , 1
RV515 , 3
Në fillim