18-345 , 50
30-10 , 6
45 12 , 12
49 12 , 116
60-12 , 36
80-12 , 45
80-13 , 3
Daily , 45
Euroclas , 1
WING , 1
Në fillim