18.360 , 5
6100 , 49
8-113 , 3
Setra , 1
Në fillim