125 cc , 4
49cc , 1
49cc , 1
50 , 1
50 , 30
50cc , 2
Benelli , 1
Në fillim