125 cc , 6
49cc , 20
49cc , 1
50cc , 10
honda , 8
Ruckus , 1
Në fillim