125 cc , 13
49cc , 48
49cc , 1
50 , 1
50cc , 2
50cc , 34
honda , 13
honda 50cc , 11
Ruckus , 3
Në fillim