125 cc , 6
49cc , 16
49cc , 1
50cc , 9
honda , 7
Ruckus , 1
Në fillim