125 cc , 13
49cc , 45
49cc , 1
50 , 1
50cc , 2
50cc , 33
honda , 12
honda 50cc , 11
Ruckus , 4
Në fillim