49cc , 2
49cc , 3
50 , 1
50cc , 1
50cc , 26
Fresh , 5
Moped , 3
Peugeot , 23
Në fillim