100cc , 1
49cc , 3
49cc , 2
50 , 1
50cc , 1
50cc , 71
Fresh , 5
Moped , 6
Peugeot , 29
Në fillim