49cc , 2
49cc , 3
50 , 1
50cc , 1
50cc , 41
Fresh , 5
Moped , 4
Peugeot , 28
Në fillim