49cc , 19
50cc , 1
50cc , 7
Benelli , 1
Runner , 1
Në fillim