49cc , 53
50cc , 3
50cc , 32
Benelli , 1
Runner , 1
Në fillim