49cc , 44
50cc , 1
50cc , 17
Benelli , 1
Runner , 1
Në fillim