49cc , 71
50cc , 1
50cc , 3
50cc , 36
Benelli , 1
Runner , 1

Në fillim