49cc , 47
50cc , 2
50cc , 22
Benelli , 1
Runner , 1
Në fillim