49cc , 35
50cc , 1
50cc , 19
Benelli , 1
Runner , 1
Në fillim