49cc , 27
50cc , 1
50cc , 12
Benelli , 1
Runner , 1
Në fillim