49cc , 43
50cc , 1
50cc , 18
Benelli , 1
Runner , 1
Në fillim