49cc , 65
50cc , 1
50cc , 3
50cc , 35
Benelli , 1
Runner , 1
Në fillim