49cc , 23
50cc , 1
50cc , 8
Benelli , 1
Runner , 1
Në fillim