150cc , 7
ER-5 , 1
GPZ305 , 1
KMX 125 , 3
Në fillim