150cc , 6
ER-5 , 1
GPZ305 , 1
KMX 125 , 2
Në fillim