150 , 1
150 cc , 1
150 cc , 5
Mondial , 1
Në fillim