124 , 1
AEG , 1
Bauknech , 1
obodin , 10
Në fillim