1 , 6
90H , 1
ABC , 1
Model Tjeter , 110
Në fillim