19-464 , 2
32-464 , 1
35 414 , 2
TGA , 4
TGS , 1
TGX , 4

Në fillim