Honda , 1
Kawasaki , 1
KTM , 1
Yamaha , 3
Në fillim