110-16 , 1
35-10 , 25
35c13 , 1
50c , 1
65-15 , 1
Daily , 1
Në fillim