10-153 , 1
14 224 , 1
8-163 , 4
Man , 1
TGA , 1
Në fillim