125cc , 5
50cc , 1
CB500F , 2
NSR150 , 1
Në fillim